About

Xinglu LIN is a post-80s who has rich working experiences in IT industry. He joined InfoHighWay at the age of 17, later hopped to China Motion, Hi-Tech Wealth, etc. In 2000, he co-developed DoNews together with Ren LIU. Then he participated in founding many Internet companies with Wensheng CAI. He co-founded and was appointed as CTO of 265.com, which was sold to Google in 2007.

MMMMMMMMMMMMWo.....             .... .... .     .......',lXMMMMMM
MMMMMMMMMMNx;......            .   ......     .......',ckNMMMM
MMMMMMMMWO'......                .......      .....'',;c0WMM
MMMMMMMXl.....                   ....      .....'',;:xXM
MMMMMNO;..... ..                  ....       ......',;:xX
MMMMKl....... .                  . ...      .......'';lx
MMM0;.......                    . ..      ...........,,l
MMX;........                 .  .. ...   .   ............',
MX:......                    ........ . .. ...........''''
Nc.. .                     ... ......  .  . .........'',
x....  ...                  ... ........... ... ...........',
....  ...                  .  .....''......................',
...  ...                  .  ......'',,'.................''.''
..  ..                  .. .....'',,,;,,,''...............''''
.  ..                  . .....',;;::;:;;;,,'..............''''
. ..                   .....',;;::::::;;;;,'''...........'','
....                   ......',;::cccc::::;;;;,,'...........'''
...                  ......'',;::cccccccc::::;;;,'......''.,,,,
..                 .........',;::cccccccccccccc::;;,......''',,,
.                 ........'.',;::cccccccccccccccccc:;,'....',,'''
.                 .....'',,;;;::cccccccc:::;;;;:::c:;,'....';,,,
                 ....'',;;;;;;;;;;,;''''''',,;::::::cc:,'....,,,,
                ....',;:::::::;;;,,,,,,;;::ccloodxddolc:;'...;'''
            ............',;;::::::::::::::;;;::clloddxxxxxdolc;'..,.''
        . .........',;:::;;;;;;;:::::cccc::;,''....';:loodxxxxxdoc;.....'
       .................',,;::;;,;;:::ccllc;;'.';....'odc:llodxxxxdol;.....
      .....'','''...'. .'ll;'';,,,;::clodoc;,'',:;'.'cxdlooodddxxxxxdc.....
     ...'',,,,''..',;,...:ol;,',,,;;::coddol:;,,,,,;;::loxxxxddxxkkkkko,....
     .'',;;;;;;,,,,,,,,,;;;;;;,,,;;;::cldddooc:;;,;;:cloddxxxxxxkkkk00x:'',.
.     ',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;:::cldxxdddolc:::cccllooddxxkkOO0KKklc:c'
..     .,;;:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::cldxxxxdddollccclllloddxkkOOOKNXOdold:
:'..    .,;;:::::::::::::;;;;;:::;;:::::cloxxxxxxddooolllloooddxxkkOOKXNOdddlc
cc;,...  .',;:::::::::::::::::::;;;;;;:::ccodddxxxxdolloooooddddxxkkOOKNNOxo:lK
:lolc'... ..,;::::::::::::::::::;;;;;;;:::clldxddoddollllooddddxxxxkkOOKNNl,,:0M
clodol,......,;;:::::::::::::::;;,,,;;;:cccccldxxddxdocccllodddxxxxkkkO0XWK,.:dNM
odxxxdl:. ...,;;:::::::::::::::;;,,;::::::::clodxxxkkolccllooddxxkkkkkO0XWO..:dOK
oodddooc,.  .;;;:::::::::::::::;;;;;:,',;;::cllc;;looollllooddxxkkkOOOKXWl.':oxx
cccc:::;,.  ,;;::::::::::::::::;;;;,,,,,;;:::llooooooooloooddxxkkOOOO0X0..'oXNX
;;;;;;;,,..  .;::::::::::::::::::;;;;;;;;:c::cllooooooooooooddxxkkOOOO00c..,kXKO
;;;;;;;,,'..  .:::::::::::::::::;;;;;;;;;:c:::cloooooooollooddxxxkOOOOOd...:0X0k
;;;;;;,,,'..  ':::::::::::::;;;;;;;;;;:::cc::clloodddollcloodxxxkOOOOx....c0X0k
;;;;,,,;::'.   ':c:::::::::;;;;;;;;;;,,,,,,;::;;;;:c::::ccloddxkkkkOd.....:kX0k
;,,,,:odl:.    .:c:::::::;;;,,''........'''',,;:cclclcc:cloodxkkkkd,....':x0KO
l::coxxoc;'. ...  .,:::::::;;;,,,,,,,,,,,;;;:::clollodooollloddxxxkkol,..',lx0KK
ddxxxxdl:;'..,,;.  .,::::::;;;;;;;;;;,,,,,;;;::cloooooooooooddxxkKXkxo,.',lxOKK
oodddool:;,,,cclc,.  .,::::;;;;;;;;;;;;;;;,;;::cclllooooooddxdcoOXNKOko:;;lk0K0
looodoll:;:c:lodol:.   .,::::;;;;;;;;;;;;;;;;::cclloooooddddo,'dOXNNK0kxdook00O
llooooolc:looodxddo:.  ..,;:::;;;;;;;;;;;;;;::ccllooodddddoc,.;x0XNWNXXK0Okk0OO
llllllollcoddddxxddoc'  ..',,;:::;;;;;;;;;;;;:::cccloooddol:,..lk0XNWWNNXK0000OO
llcccclollddddxxxxddol:. ..',,,;;::;;;;;;;;;;::::ccllooolc:,..:dk0KXNWWNNXKKKK0O
lllcccclooddddxxxxddddol' ..',,,,;;;;;;;;;;;;;::::ccllllc:;,'.,oxO0KXNWWNNXXKKKKK
lllcclccloddddxxxxxdddddo,...',,,;;;;;;;;;;;;;::ccccccc::;,'..cdkO0KKXNWWNNXKKKKK
llllcllccoddddxxxxxxxxxxxd:..'',,;;;;;;;;;;;;;;:::ccc::;;,''.,dxO000KKNWWWNNXKKKX
lllllllccoddddxxxxxxxxxxxxxl'.',,,;;;;;;;;;;;;;;::::::;;,''.'oxkO000KKXWWWWNNXKKX
lllllllccodddxxxxxxxxxxkkkkxdc'',,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''..:xxkkkOOKKKNWWWWNNXXX
ollllllccddddxxxxxxxxxkkkkkkkkd:'',,;;;;;;;;;;;;;;;;,,,'''.'x0xdooolllodk0XNNNNNX
oollllllcddddxxxxxxxxxkkkkxddxOOd:',,,;;;;;;;;;;;;;,,,'''',d0kddooollllooddxkO0XX
doolllllldddxxkxxxxxxdolccc::clxOOd:',,,;;;;;;;;,,,,'''';lkOxxddddooooodddxxdxxxx
dddollllldddxxkxdoloooollcccc:ccdO0Od;',,,,,,,,,,,'',:ldkOkxxxxxxddoodddxxkxxxxxx
odddollllddxxxdlcccclooooollllcccldO0Okdolc;,''''';oxO00OkxxxxxxxdddddxxkOOxxxkxk
ooddollllddxxdllllllcloooooollllccccoO0Okddooc,'''c00K0OkxxxxxxxddddxxxxkOOkkkkkk